සන්ධානය විසුරුවන ලකුණු

සන්ධානය විසුරුවන ලකුණු

එකසත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය විසුරුවා හැරිම සම්බන්ධයෙන් මේ වන තෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති අතර, සන්ධානය විසුරුවා හැරිම ඉදිරි දිනවලදී සිදු කෙරෙනු ඇති බවට පල වන මාධ්‍ය වාර්තා සම්බන්ධයෙන් අප කල විමසීමකදී පිළිතුරු දෙමින් ශ්‍රීලනිප ජ්‍යේෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු මේ බව සඳහන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් විසින් සන්ධානය විසුරුවා හැරිමේ යෝජනාව ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඉදිරියේදී නිදහස් පක්ෂය තනිවම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් කටයුතු කිරිමට නියමිත ඇති බව සඳහන්ය.

Share this: