සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ පොල් ගහයි

සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ පොල් ගහයි

මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ මහතාවගොස් අතුරුදන් කර අදට(18 ) දින 2000ක් සම්පූර්ණ වෙයි. මේ හේතුවෙන් එක්නැලිගොඩ මහතාගේ බිරිද සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ අද මෝදර කාලි කෝවිලේදීවිරදම් අධිෂ්ඨාන පූජාවක් පැවැත්වුණි.

අද දින මහා කාලි මෑනියන්ට විරදම් පූජාවක් පවත්වා සන්ධ්‍යා මහත්මිය ඉල්ලා සිටියේ මීට දින 2000 පෙර උදුරා ගත් තම සැමියාට නිදහස ලබා දෙන ලෙසයි.ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදන්කරවූ,නීතිය අවහිර කළ පුද්ගලයන්ට දඩුවම් ලබාදෙන ලෙසයි.

ඒ මහත්මිය පැවසුවේ අතුරුදන් කරවීම මානව වර්ගයාට එරෙහිව සිදු කරන අපරාධයක් බවත්.පසුගිය රජය පෙරළා දැමූවද, ප්‍රගීත්ලාගේ කර මතින් බලයට ආ ‘යහපාලන ‘ආණ්ඩුවද මේ වන විට ප්‍රගීත්ව සොයා දීම අමතක කර තිබෙන බවත්ය.

Share this: