සනත් සහ ඩිල්ෂාන් ඇතුළු පිරිස KhiladiX Legends ක්‍රිකට් කුසලානය වෙත!

සනත් සහ ඩිල්ෂාන් ඇතුළු පිරිස KhiladiX Legends ක්‍රිකට් කුසලානය වෙත!

හිටපු ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සහභාගී වන T20 තරඟාවලියක් වන KhiladiX Legends ක්‍රිකට් කුසලානය – බදාදා (මාර්තු 22) ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

ඉන්දියාවේ ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් මණ්ඩලය (BVCI) විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම තරඟය කණ්ඩායම් හයකින් සමන්විත වේ. ඉන්දියාවේ ප්‍රිමියම් ක්‍රීඩා වේදිකාවක් වන KhiladiX විසින් අනුග්‍රහය දක්වන සමාරම්භක සංස්කරණයේදී අවසන් තරඟ ඇතුළුව තරඟ 18ක් පැවැත්වේ.

දින නවයක තරඟාවලියේ පළමු සංස්කරණය මාර්තු 22-30 අතර ගාසියාබාද් හි VVIP ජවහර්ලාල් නේරු ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ. එය ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් (IPL) 2023 ආරම්භ වීමට දිනකට පෙර එනම් මාර්තු 31 අවසන් වේ.

බටහිර-උත්තර ප්‍රදේශ් නගරයේ පිහිටි ස්ථානයේ පිටිය තරගයට සූදානම් කිරීම සඳහා සුදානම් වෙමින් පවතින අතර එහි ඡායාරූප ද LCT Twitter හසුරුව මගින් බෙදාගෙන ඇත.

Share this: