සනත් ජයසූරිය තේරීම් කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

සනත් ජයසූරිය තේරීම් කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

සනත් ජයසූරිය ප්‍රමුඛ ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව ඔවුන්ගේ පදවි වලින් ඉල්ලා අස්වීම ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ක්‍රීඩා ඇමති නවීන් දිසානායක වෙත සිය ඉල්ලා අස්වීම ලිපියක් මගින් යොමු කරන සනත් ජයසූරිය පවසන්නේ ‘රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් මෙහෙයක් කරනු ලැබීම් වස් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා තම සේවය අවශ්‍යතාව අනුව හැමවිටම ලබා ගත හැකි’ බවයි.

ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය මගින් ඔහු කියා සිටින්නේ තේරීම් කමිටුවේ සභාපති පදවියේ කටයුතු කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ලද අවස්ථාව වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වන බවයි.

තමා තේරීම් කමිටුවේ සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරද්දී ලද ජයග්‍රහණ සම්බන්ධයෙන් සිහිපත් කරන ඉවත්ව යන සභාපතිවරයා, T 20 තරඟාවලිය,ආසියානු ශූරතාව සහ එංගලන්තයට එරෙහිව පැවති තරඟාවලියේ දී ලද ජය පිළිබඳව සඳහන් කර ඇත.

එසේම,ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට ඉඩ සැලසීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේට සිය ලිපිය මගින් ස්තුති කර ඇත.

පසුගිය දා නිම වූ ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී දකුණු අප්‍රිකාව සමඟ පැවැත්වුන පූර්ව අර්ධ අවසාන තරඟයේ දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තෝරාගනු ලැබුණ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සනත් ජයසූරිය ක්‍රීඩාලෝලීන්ගේ මෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා විශ්ලේෂකයන්ගේ විවේචනයට ලක් විය.
සැකසුම සී. එදිරිමාන්න

Share this: