සද්ද බද්ද නැතුව මූදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩ බාරගනී

සද්ද බද්ද නැතුව මූදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩ බාරගනී

රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී සරළව රාජකාරිය කටයුතු ආරම්භ කලේය.

මීට වසර දාහතරකට පෙර ඔහු මෙම අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු කරන විට එල්.ටී.ටී.ඊ යුද්ධයේ අසීරුතම අවස්ථාවයි. එමෙන්ම ලෝක ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ලොව දහස් ගණනක් බැංකු කඩා වැටී බොරතෙල් බැරලයක මිල $130 ක් අහස උසට නැගි අවස්ථාවේ ද මෙම අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු කළෙද ඔහුයි.

අද ඇත්තේ ද ඊට නොදෙවෙනි අසීරුතම අභියෝගයකි.

Share this: