සජබේ ෆවුසිට එරෙහිව

සජබේ ෆවුසිට එරෙහිව

සමගි ජන බලවේගය (SJB) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඒ.එච්.එම්.ට එරෙහිව විනය පියවර ගැනීමට තීරණය කර තිබේ. ෆවුසි සිකුරාදා (අප්‍රේල් 28) පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීමේදී IMF ගිවිසුම පිළිබඳ යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය.

ෆවුසිගේ මෙම පියවර පක්ෂයේ තීරණයට පටහැනි බව ප්‍රධාන විපක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා පවසයි.

Share this: