“සක් සූරීන්” දශක දෙකකට පසු උපන් භූමියට යයි

“සක් සූරීන්” දශක දෙකකට පසු උපන් භූමියට යයි

දශක දෙකකට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කරන ලද සක් සූරීන් නමැති ඇතා අසනීප වී දුර්වල ජීවන තත්ත්වයෙන් පෙළෙන බැවින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා ජූලි මාසයේදී තම උපන් තායි නිවස බලා යයි.

නව කූඩුවක් ඉදිකිරීම සහ පියාසර කිරීමේ කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසු කුලියට ගත් රුසියානු ගුවන් යානයක ගමන් කරනු ඇත. ඔහු ජූලි 1 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත්ව යනු ඇත.

සක් සූරීන් නැමති වයෝවෘද්ධ අලියාගේ කූඩුව ඇතුළු සියල්ල දැන් සුදානම් බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාංචනා සිල්ප ආචා බදාදා සිය ෆේස්බුක් සටහනේ ප්‍රකාශ කළාය.

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ තායි තානාපති කාර්යාලය අතර සම්බන්ධීකරණය සහ Ilyushin IL-76 ගුවන් යානය කුලියට ගැනීම ද සම්පූර්ණයි.

Share this: