සංකූලතා වලින් පසු ඉන්දියානු “ප්‍රෙඩ්නිසොලෝන්” අක්ෂි බිංදු භාවිතය ඉවත් කරයි

සංකූලතා වලින් පසු ඉන්දියානු “ප්‍රෙඩ්නිසොලෝන්” අක්ෂි බිංදු භාවිතය ඉවත් කරයි

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද නියෝගයකට අනුව ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද ‘ප්‍රෙඩ්නිසොලෝන්’ අක්ෂි බිංදු භාවිතය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කර ඇත.

ඒ අනුව සියලුම රෝහල්වලට ඖෂධ සැපයීම ද අත්හිටුවා ඇති බව අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය (MSD) සඳහන් කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ (GMOA) විධායක කමිටු සාමාජික වෛද්‍ය ප්‍රසාද් කොළඹගේ කියා සිටියේ ඇසේ බැක්ටීරියා ආසාදනයක් සමඟ රෝගීන් කිහිප දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමඟ ජාතික අක්ෂි රෝහලේ සියලුම සාමාන්‍ය ක්‍රියා පටිපාටි සහ සැත්කම් අප්‍රේල් 14 සිට තාවකාලිකව නතර කර ඇති බවයි.

Share this: