ශ්‍රී ලාංකික ධිවරයින් 5 දෙනෙකු ඉන්දීය අත්අඩංගුවේ

ශ්‍රී ලාංකික ධිවරයින් 5 දෙනෙකු ඉන්දීය අත්අඩංගුවේ

පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ, ශ්‍රී ලාංකික ධිවරයින් 5 දෙනෙකු ඉන්දිය වෙරළ ආරක්ෂක නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඉන්දියාවේ චෙන්නායි වෙරළ ආරක්ෂක නිළධාරින් විසින් පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ මෙම ධීවරයින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව සඳහන් වන අතර අත්අඩංගුවට ගත් ධීවරයින් ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශයෙන් ධීවර කටයුතු සඳහා පිටත්වන ගිය ධීවරයින් පිරිසක් බව වාර්තා වෙයි.

තවද, එම ධීවරයින් පිරිස පූසාල් බන්ධනාගාරයේ රඳවා තබා ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

Share this: