‘ශ්‍රී ලංකා රජය පිලිබද අන්තර් ජාතික ප්‍රජාව තබා ඇති විශ්වාසය ඉතා වැදගත්‘- බ්‍රිතාන්‍යය

‘ශ්‍රී ලංකා රජය පිලිබද අන්තර් ජාතික ප්‍රජාව තබා ඇති විශ්වාසය ඉතා වැදගත්‘- බ්‍රිතාන්‍යය

එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් වාර්තාව කල්දැමීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සාමය හා සංහිදියාව සම්බන්ධයෙන්, අන්තර් ජාතික ප්‍රජාව ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ තබා ඇති විශ්වාසය නව රජයට ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක්වන බ්‍රිතාන්‍යයේවිදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය හියුගෝ ස්වයර් මහතා කියා පවසයි.

තවද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙනුයේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිරසාර සාමයක් සහ සංහිදියාවක් ඇතිව ඉදිරියට ගමන්කිරීමට අවශ්‍ය බවයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ පරීක්ෂණය සඳහා ගිය වසරේ සිය සහාය ලබාදුන්නේද ඒ සඳහා බව හියුගෝ මහතා තවදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

Share this: