ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මැයි රැලි දෙකක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මැයි රැලි දෙකක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවසන්නේ, මැයි දින රැලි සහ පෙළපාලී පැවැත්වීම පිළිබඳව ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි.

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එක් මැයි රැලියකුත් වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තවත් මැයි රැලියක් පැවැත්වීමේ සූදානමක් පවතින බව වාර්තා වේ.

තවද, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක් මැයි රැලියක් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා සිදුකරන බවත් සදහන් වේ.

අලුත් අවුරුදු නිම වීමෙන් අනතුරුව මේ පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන බව ද සඳහන් වේ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සඳහා මැයි රැලි දෙකක් අවශ්‍ය නොවන බවත් සියලුම පාර්ශව එකම වේදිකාවක සිට මැයි රැලි සහ පෙළපාලී පැවැත්වීමෙන් ජනතාව තුළ නිදහස් පක්ෂය කෙරෙහි විශ්වාසයක් ඇති වන බව ඇතැමුන්ගේ මතය වී ඇත.

ඒ අනුව අදාළ මැයි රැලි පවත්වන ප්‍රදේශ පිළිබඳව සහ ඒවා පවත්වන ආකාරය පිළිබඳව අවසන් එකඟතාවකට පැමිණෙන බවට සදහන් වේ.

Share this: