ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ විනිශ්චයකාරවරුන්

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ විනිශ්චයකාරවරුන්

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ මහලේකම් ජෙෆ්රි ෆෙල්ට්මන් මහතා ඊයේ(28) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමුවූ අවස්ථාවේදී සදහන් කලේ, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි යුද අපරාධ චෝදනා සම්බන්ධ වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ප්‍රමාද කරන ලද්දේ එම චෝදනා විමර්ශනය කිරීම පිණිස දේශීය විශ්වාසවන්ත යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීමට කාලය සහ අවකාශය ලබා දීමට බවයි

තවද ඔවුන්ගේ කැමැත්ත වනුයේ  ශ්‍රී ලංකාව තුළ, ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ විනිශ්චයකාරවරුන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධයට අදාළ කරුණු විමර්ශනය කිරීමයි.

ජෙෆ්රි ෆෙල්ට්මන් මහතා එහිදී සඳහන් කරන ලද්දේ, බරපතළ චෝදනා ඇති කරුණු පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ පද්ධතිය තුළ විශ්වාසවන්ත පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමත්, යළිත් එවැනි සිද්ධීන් ඇති නොවීමට වග බලා ගැනීමත්, ඉතිහාසයේ සිදුවූ එම සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් යම් ආකාරයක සම්මුතියක් ඇති කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියකට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය බලාපොරොත්තුවන බවය.

Share this: