ශ්‍රී ලංකාවට සහය ලබාදීමට සුදානම්

ශ්‍රී ලංකාවට සහය ලබාදීමට සුදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ හවුල්කරුවෙකු ලෙස පෙනී සිටිමින් ශ්‍රී ලංකාව මුහුණදෙන ගැටලුවලට සහය ලබාදීමට සුදානම් බවද ශ්‍රී ලංකාවේ යහපත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් ගොඩනැගීම සඳහා සහයෝගය ලබාදීම සිය අරමුණ බවද යුරෝපා සංගමය පෙන්වාදෙයි.

පසුගිය මහමැතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා පැමිණි යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිතයින් මෙරට සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් වෙත යුරෝ 108,000ක් වටිනා ලැප්ටොප්, ටැබ්ලට්, දුරකථන ඇතුළු කාර්යාලයීය උපකරණ තොගයක් පිරිනැමිණ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මහමැතිවරණය අවස්ථාවේදී යුරෝපා සංගමය ශ්‍රී ලංකාවට විවිධාකාරයෙන් සහය ලබාදුන් බව එම අවස්ථාවේදී යුරෝපා මැතිවරණ සංගමයේ නියෝජිතයින් කියා සිටියේය.

Share this: