ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමග නයිජීරියානු මහාධිකරණය විසින් මුදා හැරිය යාත්‍රාව

ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමග නයිජීරියානු මහාධිකරණය විසින් මුදා හැරිය යාත්‍රාව

නයිරෝබි හි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසන්නේ, 2023 අප්‍රේල් 28 වන දින පෝට් හාර්කෝට් හි නයිජීරියාවේ ෆෙඩරල් මහාධිකරණය විසින් මුදා හරින ලද කාර්ය මණ්ඩලය අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන් අට දෙනෙකු ද, මතභේදයට තුඩු දී රඳවා තබා ගෙන සිටි M/T Heroic Idun යාත්‍රාව ද ඇති බවයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහන් කළේ නයිජීරියානු බලධාරීන් සහ යාත්‍රා හිමියා වන Idun Maritime Ltd අතර අධිකරණයෙන් පිටත ඇති කරගත් සමථයකට අනුව යාත්‍රාව රඳවා තබා ගැනීම අවසන් කිරීමට සහ චෝදනා ඉවත් කිරීමට මහාධිකරණයට හැකි වූ බවයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයින් 8 දෙනෙකු ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 26 දෙනෙකු සමඟ යාත්‍රාව රඳවාගෙන ඇති බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන්.

නැව් සමාගම විසින් කොන්දේසි සපුරාලීමෙන් පසු ශ්‍රී ලාංකික කාර්ය මණ්ඩලය ඉක්මනින් ආපසු ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් යාත්‍රා හිමිකරු සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධීකරණය කරනු ඇති අතර එමඟින් කාර්ය මණ්ඩලය ආරක්ෂිතව ආපසු පැමිණීමට කටයුතු කරන බව නයිරෝබි හි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි.

Share this: