ශ්‍රී ලංකා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඉදිරිපත් කිරීම කල්යයි

ශ්‍රී ලංකා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඉදිරිපත් කිරීම කල්යයි

ශ්‍රී ලංකාව සිය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සැලැස්ම ආයෝජකයින් වෙත මුදා හැරීම මෙම මාසයේ සිට මැයි මස මැද දක්වා කල් දැමීය.

විදේශීය මෙන්ම දේශීය ණයවලට සැලකීම සඳහා රජය පුළුල් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන බව මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ අධ්‍යක්ෂ පී.කේ.ජී හරිස්චන්ද්‍ර අඟහරුවාදා (අප්‍රේල් 25) ප්‍රමාදය ගැන ප්‍රකාශ කළේය.

විදේශ ණය හිමියන්ට දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර, සමහර ශ්‍රී ලංකා බැංකු ඊට විරුද්ධ බව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) ණයදීම පිළිබඳ විවාදයකදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ බදාදා නීති සම්පාදකයින්ට පැවසීය. පූර්ව කොන්දේසි ඇතුළත් සාකච්ඡා මඟ හැරීමට රජය උත්සාහ කරන බවද ඔහු පැවසීය.

Share this: