ශ්‍රී ලංකාව සමෘද්ධිය කරා ගමන් කළ හැකි ආකාරය IMF ක්‍රිෂ්ණ ශ්‍රීනිවාසන් පැහැදිලි කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සමෘද්ධිය කරා ගමන් කළ හැකි ආකාරය IMF ක්‍රිෂ්ණ ශ්‍රීනිවාසන් පැහැදිලි කරයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහය දක්වන වැඩසටහන නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ණය තිරසාර කළ හැකි නම් ශ්‍රී ලංකාව සෞභාග්‍යයේ මාවතට ගෙන යා හැකි බව IMF හි ආසියා සහ පැසිෆික් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ක්‍රිෂ්ණ ශ්‍රීනිවාසන් මහතා පවසයි.

ආසියා සහ පැසිෆික් කලාපය පිළිබඳ කලාපීය ආර්ථික දැක්ම පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ශ්‍රීනිවාසන් මෙසේ පැවසීය: ශ්‍රී ලංකාව යනු ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇති රටකි, ඔබට විදේශ ගිණුම්වලට පීඩනයක් ඇති කරමින් මූල්‍ය හිඟයේ විශාල වැඩිවීමක් ඇති විය.

උද්ධමනය පහත හෙලමින් සාර්ව ආර්ථික ස්ථායීකරණය කෙරෙහි අවධාරණය කරන ගෝලීය ණය දෙන්නාගේ විධායක මණ්ඩලය විසින් වැඩි කලකට පෙර කොළ එළිය දැල්වූ සහන වැඩසටහනක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව IMF වෙත යොමු විය.

2023 මාර්තු 20 වන දින, IMF හි විධායක මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකාව සඳහා SDR බිලියන 2.286 (ආසන්න වශයෙන් USD බිලියන 3) EFF වැඩසටහන යටතේ මාස 48 ක දීර්ඝ වැඩපිළිවෙලකට කොළ එළියක් දැක්වීය.

Share this: