ශ්‍රී ලංකාව මැදපෙරදිග සංචාරක වෙළඳපොළ දෙසට

ශ්‍රී ලංකාව මැදපෙරදිග සංචාරක වෙළඳපොළ දෙසට

වසර තුනක අර්බුදවලින් පසු ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට ආපසු යමින් සිටින අතර ඉහළ වියදම් කරන එමිරේට්ස් සහ විදේශිකයන්ගේ මිශ්‍රණය හේතුවෙන් ප්‍රධාන වෙළඳපොළක් ලෙස මැදපෙරදිග ඉලක්ක කරයි.

අරාබි සංචාරක වෙළඳපොලේ (ATM) අබුඩාබි හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ තානාපති උදය ඉන්ද්‍රරත්න පැවසුවේ, “ශ්‍රී ලංකාවට එහි අභියෝග ඇති නමුත් බොහෝ ඒවා සමත් වී ඇති බව පැවසීමට මම සතුටු වෙමි” යනුවෙනි.

ඔහු 2019 බෝම්බ ප්‍රහාරය, Covid-19 වසංගතය සහ මෑතකාලීන දේශපාලන හා ආර්ථික කැලඹීම ගැන සඳහන් කළේය. සංචාරක ව්‍යාපාරය පොරොන්දු වූ ආර්ථික කුළුණක් ලෙස ස්ථානගත කර රට නව මාවතකට යොමු කිරීමට නව ජනාධිපතිවරයා තරුණ දක්ෂයින් විසින් වටකරගෙන සිටින බව ඔහු පැවසීය.

Share this: