ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයුම් වැඩසටහන ලෝක බැංකුවේ පැසසුමට

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයුම් වැඩසටහන ලෝක බැංකුවේ පැසසුමට

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන, එහි සංවර්ධන අරමුණු ඉදිරියට ගෙන යාමේදී අත්කර ගෙන ඇති කැපී පෙනෙන ප්‍රගතිය වෙනුවෙන් ලෝක බැංකුවේ නියෝජිතයින් ඇගයීමට ලක්ව ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) වාර්තා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන පිළිබඳ ලෝක බැංකු නියෝජිතයන් සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡා මාලාවේ අවසාන සාකච්ඡාවේදී, පාර්ලිමේන්තු අයවැය කාර්යාලය පිහිටුවීම, ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වැනි දිවයිනේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයුම් පූර්ව ක්‍රියාමාර්ග සම්පූර්ණ කිරීමට ඊළඟ පියවර පිළිබඳව සහභාගි වූවන් සාකච්ඡා කළහ.

ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සහ ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අප්‍රේල් 06 වැනිදා පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්විණි.

Share this: