ශ්‍රී ලංකාවේ ණය පිළිබඳ ජපානය, ඉන්දියාව සහ ප්‍රංශය ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය පිළිබඳ ජපානය, ඉන්දියාව සහ ප්‍රංශය ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක්

ජපානය, ඉන්දියාව සහ ප්‍රංශය බ්‍රහස්පතින්දා ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා ද්විපාර්ශ්වික ණයහිමියන් අතර සාකච්ඡා සඳහා පොදු වේදිකාවක් ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර, මෙම පියවර මධ්‍යම ආදායම් ලබන ආර්ථිකයන්හි ණය දුක් වේදනා විසඳීම සඳහා ආදර්ශයක් වනු ඇතැයි ඔවුන් බලාපොරොත්තු වේ.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ද්විපාර්ශ්වික ණයහිමියා වන චීනය – ශ්‍රී ලංකාවේ ණය හිමියන් අතර රැස්වීම් මාලාවක් ආරම්භ කිරීමේ අරමුණින් මෙම වසරේ G7 සභාපති ජපානය විසින් දියත් කරන ලද මුලපිරීම සඳහා සම්බන්ධ වන්නේද යන්න අවිනිශ්චිතව පවතී.

“මෙතරම් පුළුල් ණය හිමියන් සමූහයක් එක්රැස් කරමින් මෙම සාකච්ඡා ක්‍රියාවලිය දියත් කිරීමට හැකිවීම ඓතිහාසික ප්‍රතිඵලයක්” යැයි ජපාන මුදල් අමාත්‍ය Shunichi Suzuki කෙටි සාකච්ඡාවකදී පැවසීය.

Share this: