ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණී 100,000කට අධික සංචාරකයින්

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණී 100,000කට අධික සංචාරකයින්

2023 වසරේ අඛණ්ඩව තුන්වන මාසයටත් ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරක පැමිණීම් ලක්ෂයකට අධික ප්‍රමාණයක් වාර්තා වී ඇති බව අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

මාර්තු මාසය සඳහා සංචාරක පැමිණීම් 125,495 ක් විය.

මාර්තු මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරක පැමිණීමේ ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර තුන ලෙස රුසියාව, ඉන්දියාව සහ එක්සත් රාජධානිය ඉස්මතු වී ඇති බව සංචාරක අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

2022 දෙසැම්බර් මාසයේ වාර්තා වූ 91,961 ට සාපේක්ෂව මේ වසරේ ජනවාරි සහ පෙබරවාරි මාසවල සංචාරක පැමිණීම් පිළිවෙළින් 102,545 සහ 107,639 දක්වා ඉහළ ගියේය.

මෙම මාස දෙක තුළ රුසියාව, ඉන්දියාව සහ එක්සත් රාජධානිය හැරුණු විට ජර්මනිය, ප්‍රංශය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ද සංචාරක පැමිණීම් සඳහා ප්‍රමුඛතම මූලාශ්‍ර රටවල් අතර විය.

Share this: