ශෂීන්ද්‍ර ගෙන් බරපතළ වංචා සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසම ප්‍රසන කරයි

ශෂීන්ද්‍ර ගෙන් බරපතළ වංචා සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසම ප්‍රසන කරයි

ඌව පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා තමාට එරෙහි පැමිණිල්ලකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා බරපතළ වංචා සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසම හමුවට පැමිණ තිබේ.

මේ මොහොත වන විට රාජපක්ෂ මහතා තම ප්‍රකාශය ලබාදෙමින් සිටින අතර, මහියංගණය ප්‍රදේශයේ රජයේ ඉඩම්වල ඉදිකිරීම් හා එම ඉඩම් ගනුදෙනු පිළිගත් ක්‍රමවේදයකට අනුව සිදුනොවුණු බවට එල්ලවී ඇති චෝදනා හේතුවෙන් සිදුකෙරෙන පරීක්ෂණයකට අදාළව මෙලෙස ප්‍රකාශ සටහන් කරගන්නා බව සඳහන් වේ.

Share this: