වී ගොවිතැන වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා යුරෝ මිලියන 4ක්

වී ගොවිතැන වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා යුරෝ මිලියන 4ක්

වී වගා ක්ෂේත්‍රයේ ඵලදායිතාව සහ තිරසාර බව ඉහළ නංවමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව ශක්තිමත් කිරීමේ නව වැඩසටහනක් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO), යුරෝපා සංගමය (EU) සමඟ එක්ව අප්‍රේල් 22 වැනිදා නිල වශයෙන් දියත් කරන ලදී.

යුරෝ මිලියන 4 (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන 1.5) යුරෝපා සංගමය විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන මෙම වැඩසටහන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හම්බන්තොට කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යානයේ පැවති උත්සවයකදී ශ්‍රී ලංකාවේ යුරෝපා සංගම් තානාපති ඩෙනිස් චයිබි සහ FAO ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිත විමලේන්ද්‍ර ශරන්ගේ ප්‍රදානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ සහ මහවැලි අධිකාරියේ අනුග්‍රහය ඇතිව FAO විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද මෙම වැඩසටහන පොළොන්නරුව, බදුල්ල, අම්පාර, මාතලේ, පුත්තලම, කුරුණෑගල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක හතක් පුරා කුඩා වී ගොවීන් 71,000ක් සහ වී බීජ ගොවීන් 1,200ක් ඉලක්ක කරයි.

Share this: