විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක්

විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක්

මැයි 12 වැනිදා සිට සති දෙකක කාලයක් කොළඹ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ කොළඹ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය රුවන් විජයමුණි මහතා සඳහන් කළේ මෙම වැළැක්වීමේ පියවර හරහා මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බවයි.

ඒ අනුව අදාළ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන මැයි 26 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

මේ අතර, මත්තේගොඩ ප්‍රදේශයේ මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන 15ක් සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කහතුඩුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී (MOH) ශාඛාව බදාදා (මැයි 10) කටයුතු කළේය.

Share this: