විශේෂ ගණයේ අපරාධකරුවන් අධිකරණයට ගේන්න එස්.ටී.එෆ් ආරක්ෂාව

විශේෂ ගණයේ අපරාධකරුවන් අධිකරණයට ගේන්න එස්.ටී.එෆ් ආරක්ෂාව

බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින විශේෂ ගණයේ සැකකරුවන් කොළඹ ඇතුළු තදාසන්න අධිකරණවෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ආරක්ෂාව සැලසීමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය යොදවා ඇතැයි බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග කියයි.

ඒ අනුව අද ( 06) එම ආරක්ෂාව යටතේ කංජිපානී ඉම්රාන් ඇතුළු මත්කුඩු හා පාතාල අපරාධකරුවන් කිහිප දෙනකුම කොළඹ අධිකරණ වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම ආක්ෂාව නොලබීම හේතුවෙන් බූස්ස බන්ධනාගාරයේ ජේලර්වරුන් හා නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් එම සැකකරුවන් අධිකරණයට රැගෙන යාම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබිණි.

මෙම බන්ධනාගාරයේ පාතාල සහ මත්කුඩු ජාවාරාම් ඇතුළු වැරදි සම්බන්ධ විශේෂ ගණයේ අපරාධකරුවන් 13 දෙනකු රඳවා සිටිති.

Share this: