විශ්‍රාම ගන්න ජනතාව ඉඩ දෙන්නේ නෑ

විශ්‍රාම ගන්න ජනතාව ඉඩ දෙන්නේ නෑ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ, ජනතාවගේ බලවත් ඉල්ලීම හේතුවෙන් තමා මෙවර මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමට තීරණය කළ බවයි.

පසුගිය දිනක පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ පැවැති ජන හමුවකට එක්වෙමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කලෙය.

තවද ඔහු පවසන්නේ දේශපාලනයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමට සූදානමින් සිටියද ඊට ජනතාව ඉඩ ලබා නොදුන් බවයි.

Share this: