විශ්වා වර්ණපාල නව මහලේකම් ලෙස

විශ්වා වර්ණපාල නව මහලේකම් ලෙස

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් ලෙස විශ්වා වර්ණපාල මහතා ඊයේ පෙරවරුවේ සුබමොහොතින් වැඩ බාර ගත් අතර, සන්ධානයේ නව මහලේකම් ලෙස මහචාර්ය විශ්වා වර්ණපාල මහතා වැඩ බාර ගත් අතර ශ්‍රීලනිප මුලකරගත් එජනිස සන්ධානයේ කටයුතු ප්‍රබල තත්ත්වයකට ගෙනඒමට කටයුතු කරන බව ඒ මහතා පවසයි.

තමන් උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු කරන අවධියේ සිට එම පක්ෂයට බැඳී දේශපාලන කටයුතු කළ බවද සිරිම‍ාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණිය තමන් අසූව දශකයේදී ශ්‍රීලනිප මධ්‍යම කාරක සභාවට පත් කළ බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Share this: