විමලුත් FCID කැඳවයි

විමලුත් FCID කැඳවයි

වත්කම් සම්බන්ධ ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය වෙත අද දින (21) කැඳවා තිබේ.

තවද ඊයේ දිනයේ ඔහුගේ බිරිඳ ද මෙලෙසම ප්‍රශ්න කිරීමට ලක්විය.

Share this: