විදුලි බිල ආයෙත් වැඩි කරන බව ඇමැති කංචන පවසයි!

විදුලි බිල ආයෙත් වැඩි කරන බව ඇමැති කංචන පවසයි!

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසන්නේ විදුලි බිල නැවත වැඩි කරන බවයි.

ඉන්ධන මිල පිළිබඳව තීන්දු තීරණ නොගැනීම නිසා පාඩු පිට පාඩු ලබන බවත් ඒ හේතුවෙන් විදුලි බිල නැවත වතාවක් සංශෝධනය කළ යුතු බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

Share this: