විදුලි බිල අඩු කරයි?

විදුලි බිල අඩු කරයි?

රටේ මෑත කාලීනව විදුලිබලය කඩාවැටීමට තුඩු දෙන ප්‍රවණතා සැලකිල්ලට ගනිමින් ගාස්තු අඩු කිරීමක් යෝජනා කරන ලෙස මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ (PUCSL) සභාපතිවරයා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් (CEB) ඉල්ලා සිටී.

මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් PUCSL ප්‍රධානී ජනක රත්නායක විදුලිබල මණ්ඩලය ගාස්තු අඩු කළ යුත්තේ ඇයිද යන්නට හේතු කිහිපයක් ලැයිස්තුගත කළේය.

වසරේ මුල් කාර්තුවේ සත්‍ය දත්තවලට අනුව 2022 වසරට සාපේක්ෂව රටේ විදුලි ඉල්ලුම 18% කින් පහත වැටී ඇති බව ප්‍රකාශ කළ ඔහු, මෙමගින් අධික වියදම් සහිත තෙල් තාප විදුලිය නිෂ්පාදනය කෙරෙහි යැපීම අඩුවන බව පැහැදිලි කළේය.

Share this: