විද්‍යුත් වාහන ආනයනය ගැන අලුත්ම තීන්දුව

විද්‍යුත් වාහන ආනයනය ගැන අලුත්ම තීන්දුව

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින්ට රෝද හතරේ විදුලි වාහන ආනයනය කිරීමට අවසර දීමේ වැඩසටහන දීර්ඝ කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය මැයි 16 වැනිදා අනුමැතිය ලබා දුන්නේය.

ඒ අනුව 2022 මැයි 01 සිට 2022 දෙසැම්බර් 31 දක්වා නිල මාර්ග ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට එවන මුදල්වල වටිනාකමින් 50%කට සමාන විදුලි වාහන ආනයනය කිරීමට සංක්‍රමණික සේවකයන්ට අවසර දීමට මුලින් තීරණය කර තිබුණද, දැන් මෙම කාලය 2023 සැප්තැම්බර් 23 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

මැයි 16 වැනිදා පෙරවරුවේ පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය මණ්ඩල ප්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ මෙම දිගුවෙන් විදේශගත ශ්‍රමිකයින්ට විශාල ප්‍රතිලාභ අත්වන බවයි.

2022 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී මෙම වැඩසටහන කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් මුලින් එකඟ වූයේ සංක්‍රමණික සේවකයින්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රේෂණ නිල මාර්ග හරහා සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට දිරිගැන්වීමේ අරමුණින්, ඔවුන් දෙදෙනාටම සහ සමස්තයක් වශයෙන් රටට ප්‍රතිලාභ ලබා දීමයි.

Share this: