වැඩි මිලට බිත්තර අලෙවි කළ වෙළෙඳුන්ට නියම වූ මිලියන 1.9ක දඩ මුදල

වැඩි මිලට බිත්තර අලෙවි කළ වෙළෙඳුන්ට නියම වූ මිලියන 1.9ක දඩ මුදල

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) විසින් ගොනු කරන ලද නඩු කිහිපයකට අදාළව අධිකරණය විසින් රුපියල් මිලියන 1.9 ක දඩ මුදලක් නියම කර ඇත.

එම අධිකාරිය සඳහන් කළේ වැඩි මිලට බිත්තර අලෙවි කළ සුපිරි වෙළඳසැලකට රුපියල් 100,000ක් පනවා ඇති අතර මරදාන, කිරුළපන සහ අංගොඩ ප්‍රදේශවල විවිධ වෙළෙඳුන් 09 දෙනෙකුට රුපියල් මිලියන 1.3ක දඩ මුදලක් නියම කර ඇත..

කොළඹදී කළ වැටලීමකදී කල් ඉකුත් වූ රුපියල් මිලියන 2.2ක් වටිනා කිරිපිටි තොගයක් සොයාගත් අතර ඒවා විනාශ කිරීමට ද අධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

මීට අමතරව ආනයනකරුගේ විස්තර සඳහන් කර නොතිබුණි රුපියල් 200,000 ක් පමණ වටිනා ආනයනික චොක්ලට් සහ බිස්කට් තොගයක් විනාශ කිරීමට ද නියෝග කර තිබේ.

Share this: