වසර 25කට පසු තලේමන්නාරම් – මඩු දුම්රිය ධාවනවේ

වසර 25කට පසු තලේමන්නාරම් – මඩු දුම්රිය ධාවනවේ

ඒ මේ වන විට උතුරු ප්‍රදේශයේ සංචාරයක නිරත වී සිටින ඉන්දීය අගමැති නාරේන්ද්‍ර මෝඩි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, තලේමන්නාරම් තොට සිට මඩු දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද දුම්රිය මාර්ගය ඊයේ (14) විවෘත කර තිබේ.
අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදී මහතාගේ සංඥාවකට අනුව පළමු දුම්රිය ගමන ඇරඹු අතර අදාළ දුම්රිය මාර්ග‍යේ දුම්රිය ධාවන කටයුතු සිදුකරන ලද්දේ වසර 25කට පසුවය.

මේ අනුව, මඩු වන්දනාවේ යන බැතිමතුන්ට මෙය ඉමහත් සේවයක් වෙයයි බලාපොරොතු වේ.

Share this: