වසන්ත කරන්නාගොඩට ඇමරිකාව කරපු දේ ගැන රුසියානු නියෝජිතයෙක්ගේ බැණුම්

වසන්ත කරන්නාගොඩට ඇමරිකාව කරපු දේ ගැන රුසියානු නියෝජිතයෙක්ගේ බැණුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩට එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති සම්බාධක “සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගත නොහැකි” බව ශ්‍රී ලංකාවේ රුසියානු තානාපති ලෙවන් ධගාරියන් පවසයි.

වත්මන් වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර කරන්නාගොඩට සහ ඔහුගේ පවුලේ අයට “මානව හිමිකම් දැඩි ලෙස උල්ලංඝනය කිරීම” සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදයට ඇතුළුවීම තහනම් කර ඇති බව එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කිරීමෙන් පසුව රුසියානු තානාපති ලෙවන් ධගාරියන් ගේ විරෝධතා මතු විය.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකා රජය මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින් එම පියවරට ප්‍රතිචාර එල්ල කළේය.

Share this: