වතු කම්කරුවන්ට බඹරු අනි

වතු කම්කරුවන්ට බඹරු අනි

වතු කම්කරුවන් පිරිසකට බඹර ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබේ.

පූඩළුඔය, ෂින්වත්ත ප්‍රදේශයේදී මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇත.

අදාළ වතු කම්කරුවන් පිරිස තේ දළු නෙළමින් සිටින අවස්ථාවේ දී මෙම බඹර ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇති බව වාර්තාවෙන අතර, බඹර ප්‍රහාරයෙන් කාන්තාවන් 12 දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් 14දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබේ.

ඔවුන් ප්‍රතිකාර සඳහා කොත්මලේ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇත.

Share this: