වත්තේ බැඳ සිටි ගවයා මරා මස් ගෙනියලා

වත්තේ බැඳ සිටි ගවයා මරා මස් ගෙනියලා

ගෙවත්තක ගාල්කර සිටි එළගවයෙකු මරා මස් රැගෙන ගිය පුවතක් ගැන, හලාවත – ඉරණවිල පදිංචිකාරියක් විසින් පැමිණිල්ලක් කර ඇත.
ඒ අනුව එම පුද්ගලයාව අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව හලාවත පොලීසිය කියයි.

ඝාතනය කර ඇති බව කියන එළ ගවයාගේ වටිනාකම රුපියල් 75,000ක් පමණ වන බව ඇය විසින් සදහන් කර ඇත.

තවද, කව්රුන් විසින් මෙම අපරාධය සිදු කර ඇද්ද යන්න මෙතෙක් අනාවරණය වී නැති අතර, ඝාතනය කර ඇති එළ ගවයාගේ අතුණුබහන් ගෙවත්තේ තිබී හමුවී තිබේ.

Share this: