වත්තල මහල් 03කින් යුත් රෙදිපිළි අලෙවි සලක් ගිනිගනී

වත්තල මහල් 03කින් යුත් රෙදිපිළි අලෙවි සලක් ගිනිගනී

මීගමුව – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ වත්තල නගරය ආශ්‍රිතව දැඩි රථ වාහන තදබදයක් හටගෙන තිබේ.

ඒ වත්තල මහල් 03කින් යුත් රෙදිපිළි අලෙවි සලක ඇති වූ ගින්න හේතුවෙන්.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, මේ හේතුවෙන් කොළඹ දෙස සිට මීගමුව දෙසට ගමන් කරන මංතීරුව වසා දමා ඇති බව ය.

ඒ අනුව කොළඹින් පිටවන වාහනවලට විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස ඇවරිවත්ත මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කළ හැකි ය.

ගින්න නිවා දැමීම සඳහා සේවා රථ 05ක් යොදවා ඇතැයි පොලීසිය සඳහන් කළේ ය.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැහැ.

Share this: