ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් වලට ජපානයේ අලුත් නීතියක්

ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් වලට ජපානයේ අලුත් නීතියක්

නීති සම්පාදකයින් කැමැත්තෙන් තොරව අන් අයගේ ලිංගික ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ ගැනීමට එරෙහිව ජපානයේ පළමු නීති හඳුන්වා දෙයි.

“ඡායාරූප වොයූරිසම්” ට එරෙහි පනත් කෙටුම්පත මගින් ලිංගික ක්‍රියාවන් උඩු යටිකුරු කිරීම සහ රහසිගතව රූගත කිරීම වැනි ක්‍රියා තහනම් කරනු ඇත.

මෙතෙක්, එවැනි අපරාධ නඩු ප්‍රාදේශීය ප්‍රාන්ත නීති යටතේ නඩු පැවරිය යුතු අතර, එය විෂය පථය අනුව බෙහෙවින් වෙනස් වේ.

මෙම පනත් කෙටුම්පත ජපානයේ ලිංගික අපරාධ පිළිබඳ නීතිවල පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණයක කොටසකි, එය ස්ත්‍රී දූෂණය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම ද පුළුල් කරනු ඇත.

කෙනෙකුගේ කැමැත්තකින් තොරව යමකුගේ ලිංගික අවයවවල ඡායාරූප ගැනීම, බෙදාහැරීම හෝ සන්තකයේ තබා ගැනීම එය පැහැදිලිවම තහනම් කරයි.

Share this: