ලාෆ්ස් ගෑස් මිල අඩු කරයි

ලාෆ්ස් ගෑස් මිල අඩු කරයි

ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා ලිමිටඩ් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළ මිල අඩුකිරීමත් සමඟ මෙරට විශාලතම ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් (එල්පී) ගෑස් සැපයුම්කරුවන් දෙකෙන් එකක් වන ලාෆ්ස් ගෑස් පීඑල්සී ද සිය ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරවල මිල සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩු කළේය.

ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරවල සංශෝධිත මිල පහත පරිදි වේ.

  • 12.5kg සිලින්ඩරයක් – රු. 3,990 (රු. 1,290කින් අඩු කරන ලදී)
  • 5kg සිලින්ඩරයක් – රු. 1,596 (රු. 516කින් අඩු කරන ලදී)

මේ අතර, ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම සිය ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරවල මිල ද සැලකිය යුතු ලෙස පහත හෙළා ඇත.

  • 12.5kg සිලින්ඩරයක් – රු. 3,738 (රු. 1,005කින් අඩු කරන ලදී)
  • 5kg සිලින්ඩරයක් – රු. 1,502 (රු. 402 කින් අඩු කරන ලදී)
  • 2.3kg සිලින්ඩරයක් – රු. 700 (රු. 183කින් අඩු කරන ලදී)

ඊයේ (අප්‍රේල් 04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම මිල අඩු කිරීම එළැඹෙන උත්සව සමය සහ ශ්‍රී ලංකා රුපියලට සාපේක්ෂව මෑත කාලීනව ඉහළ යාමේ ප්‍රතිලාභය සැලකිල්ලට ගෙන අර්බුදකාරී පාරිභෝගිකයින්ට සහන සැලසීමේ අරමුණින් මෙම මිල අඩු කළ බව සමාගම් පවසයි.

Share this: