ලංකාවේ ප්‍රථම ගුවන් අනතුරු විමර්ශන කණ්ඩායමක් පත් කරයි!

ලංකාවේ ප්‍රථම ගුවන් අනතුරු විමර්ශන කණ්ඩායමක් පත් කරයි!

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට මෙරට ගුවන් සීමාව තුළ සිදුවන ගුවන් අනතුරු පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට කණ්ඩායමක් පත් කර තිබේ.

ගුවන් අනතුරු විමර්ශකයින් හත් දෙනෙකු ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් පත් කරන ලද අතර, ඊයේ (16) පැවති උත්සවයකදී ඔවුන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කෙරිණි.

ගුවන් අනතුරු පිළිබඳ නිශ්චිත තොරතුරු හඳුනා ගැනීම, එවැනි සිදුවීම්වල මූල හේතුව විමර්ශනය කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සීමාවේ අනාගත ඛේදවාචක වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෙම විමර්ශකයින් වගකිව යුතුය.

මෙම වැඩපිළිවෙළ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවාවල ආරක්‍ෂාව තහවුරු කිරීමේ වැදගත් පියවරක් සනිටුහන් කරන බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

Share this: