රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයට ආරක්ෂාවක් නැ

රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයට ආරක්ෂාවක් නැ

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ , එක්තරා ප්‍රාදේශීය රෝහලකට අනුයුක්තව සේවය කල වෛද්‍යවරයෙකුට, නාදුනන පුද්ගලයකු විසින් කරන ලද පහර දීමක දී දකුණු අතේ සිදු වූ බරපතල අස්ථි බිදී යාමක් නිසා, අසාධ්‍ය තත්ත්වයට පත්ව එම වෛද්‍යවරයා කොළඹ ජාතික රෝහලට මාරු කරන ලදී.

රෝහල් වල සේවය කරන රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය සදහා රෝහලට පැමිණෙන මහජනයාගෙන් සිදු වන පහර දීම්, බැණ තර්ජනය කිරීම්, මරණ තර්ජන එල්ල කිරීම් සිදුවන්නේ අද ඊයේ

රෝහලට අවශ්‍ය ආරක්ෂකයන් /මුරකරුවන් බදවා ගෙන හෝ පොලිසියේ ආරක්ෂාව ලබා දී හෝ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට, කටයුතු කරන ලෙස ඉහල නිලධාරීන් සිය දහස් වාරයක් දැනුවත් කලත්, ඉල්ලීම් කලත්, එය බිහිරි අලින්ට වීනා වයනවා වැනිය.

ඉහල පරිපාලනයෙන් කිසිම පිහිටක් නොලැබේ. කිසිදු විසදුමක් ලබා නොදෙයි. නැතහොත් අද දෙන්නම් හෙට දෙන්නම් යැයි කියමින් කල් මරමින් සිටියි.

මෙම වෛද්‍යවරයා, ඔහුගේ පෙර පිනකට ජීවිතය බේරී, අතක අස්ථි බරපතල ලෙස බිදී යාමෙන් පමණක් මෙම සිද්ධිය මෙතනින් නිමා විය. ඔහු මෙම පහරදීමෙන් මිය ගියේ නම්, මරණය සදහා වග කියන්නේ කවුරුන්ද? වැරැද්ද කාගේද? මගේ, අදහස නම් නිසි ආරක්ෂාවක් නොමැති ව රෝහලේ රාජකාරිය කිරීමට ඉදිරිපත් වීම නිසා වෛද්‍යවරයා වැරදි කරු වීමටද ඉඩ ඇත.
යම් කිසි දෙයක් වීමට පෙර එය වලක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසා දීමට ඉහල පරිපාලන නිලධාරීන් වග බල ගතයුතුය. පහර දීමකදී ,අතක් ,පයක්, ඇහැක් හෝ තම ජිවිතයම අහිමි වූ පසු ඒ දෙස ඇස් ඇර බැලීමෙන් තේරුමක් නැත. වැරදි කරුවන් නීතිය හමුවට ගෙන ආ පමණින් ප්‍රශ්නය නොවිසදෙයි. වටිනා ජිවිතයක් අහිමි වූ පසු නැවත එය ලබා ගත නොහැකිය. යමක් සිදු වීමට අවධානමක් ඇති රෝහල් වල, එය සිදුවීමට පෙර පිලියමක් යෙදීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමේ කාලීන අවශ්‍යතාවය කඩිනමින් අවබෝධ කර ගත යුතු වේ.

Dr. Indika Gunawardena

Share this: