රෝහල්වල ඖෂධ හා උපකරණ විශාල සංඛ්‍යාවක හිඟයක්

රෝහල්වල ඖෂධ හා උපකරණ විශාල සංඛ්‍යාවක හිඟයක්

දිවයින පුරා රෝහල්වල දැඩි ඖෂධ හිඟයක් පවතින බව සමස්ත ලංකා හෙද සංගමය සඳහන් කරනවා.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ ආණ්ඩුවේ නිසි වැඩපිළිවෙළක් හා සැලසුමක් නොමැතිකමින් මෙම ඖෂධ හිඟය ඇති වී තිබෙන බවයි.

මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් මේ බව සඳහන් කරනවා.

මෙරට රෝහල් පද්ධතියට අවශ්‍ය ඖෂධ හා උපකරණ ගෙන්වා ගැනීමේ සිට ඒවා නැවත රෝහල් කරා නිවැරදිව බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් වත්මන් ආණ්ඩුවේ නිසි වැඩපිළිවෙළක් හා කළමණාකාරීත්වයක් නොමැති බවත් ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.

මේ වන විට දිවයින පුරා රෝහල්වල අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හා උපකරණ විශාල සංඛ්‍යාවක හිඟයක් මතුව තිබෙන බවත් මේ තත්ත්වය සායනවලින් සහ බාහිර රෝගී අංශ වලින් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණෙන රෝගීන්ට ඉතා දැඩිව බලපා තිබෙන බවත් සඳහන් කරනවා.

Share this: