රොෂාන් සහ ගාමිණිගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගනී

රොෂාන් සහ ගාමිණිගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගනී

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහකාර පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා පැවසුවේ, හිටපු ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ව සිටි ගාමිණි සෙනරත් හා හිටපු ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි රොෂාන් ගුණතිලක මහත්වරුන්ගෙන් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය ප්‍රකාශ ලබාගෙන ඇති බවයි.

තවදුරටත් ඒ මහතා පැවසුවේ, ගාමිණි සෙනරත් මහතාගෙන් මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන්ද, රොෂාන් ගුණතිලක මහතාගෙන් ගුවන් හමුදාවට මිග් ප්‍රහාරක යානා මිලදී ගැනීමේ ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන්ද එසේ ප්‍රශ්න කර ඇති බවයි.

තවද, එම කටයුතු සම්බන්ධයෙන්ද එසේ ප්‍රශ්න කිරීම අද පෙරවරුවේ සිදුවූ බව ඒ මහතා කීවේය.

Share this: