රේ ගේ ගුවන් යානය කෞතුකාගාරයට

රේ ගේ ගුවන් යානය කෞතුකාගාරයට

පසුගිය සමයේ මහත් ආන්දෝලනයට ලක්වූ, රේ. විජේවර්ධන මහතා විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද යෝෂිත රාජපක්ෂ ළඟ තිබි හමුවූ, ගුවන් යානය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෞතුකාගාරයට බාරදීමට තීරණය කර තිබේ.

පසුගියදා මෙම ගුවන්යානය නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ගබඩාවක තිබී හමුවුණි.

තවද මෙම ගුවන් යානය හිටපු ජනාධිපති පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතාට අයත්ව තිබූ බව වාර්තා විය.

රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, අද පස්වරුවේ එය නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට බාරදීමට නියමිත බවයි.

රේ. විජේවර්ධන මහතා විසින් 1990 වර්ෂයේදී නිෂ්පාදනය කරන ලද මෙම ගුවන් යානය ඔහුගේ ඥාතීන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කෞතුකාගාරයට බාරදීමට කැමැත්ත පළකර ඇත.

ඒ අනුව එම ගුවන් යානය ඉදිරියේදී නවීකරණය කර ගුවන් හමුදා කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිතය.

Share this: