රුපියලට මොකද වෙන්නේ?

රුපියලට මොකද වෙන්නේ?

මෑත කාලීන ඉහළ යාමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා රුපියල නුදුරු කාලීනව තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ කොටස් තැරැව්කාර සමාගමක් 2023 පෙබරවාරි 23 වැනිදා සිට USD/LKR 0.9% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව පර්යේෂණ සටහනක සඳහන් කළේය.

රුපියලේ අගය තවදුරටත් ඉහළ යාමේ අපේක්ෂාවට පිටුබලය දෙමින් වෙළඳ හිඟයේ අඩුවීමක් සහ සංචාරක ගලා ඒම සහ ප්‍රේෂණ ප්‍රවාහයේ යහපත් වැඩිවීමක් හේතුවෙන් ජංගම ගිණුමේ හිඟය තවදුරටත් වැඩිදියුණු විය හැකි බවයි.

2022 මැයි/ජූනි මාසවල වාර්තා වූ ඩොලර් මිලියන 8-10 සිට අන්තර් බැංකු විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළේ සාමාන්‍ය පරිමාව ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 42 දක්වා ඉහළ යාම වත්මන් වර්ධනයට හේතුව බව පෙන්වා දෙයි.

Share this: