රැකියා සදහා විදේශ ගතවීම වාර්තා ගත අඩුවීමක්

රැකියා සදහා විදේශ ගතවීම වාර්තා ගත අඩුවීමක්

2013 වර්ෂයේ දී කාන්තාවන් 118/061 දෙනෙකු විදේශ ගත වී ඇති අතර 2014 වර්ෂයේ දී එය 110/492 දක්වා 7569 කින් අඩු වී තිබේ.

මේඅනුව 2013 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2014 වර්ෂයේදී කාන්තාවන් රැකියා සදහා විදේශ ගතවීම 6.4% කින් අඩු වී තිබෙන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි.

එමෙන්ම කාන්තාවන් රට යෑමට පෙර ලබා දෙන ගෘහස්ථ පුහුණුව 2014 වර්ෂයේ දී 34% කින් අඩු වී ඇත.

එම නිසා, අද වන විට උද්ගත වී ඇති සමාජ ගැටලූ බොහෝමයකට හේතු වී ඇත්තේ කාන්තාවන් වීදේශගත වීම වන අතර සමාජයේ ඉදිරි ගමනට විශාල බලපෑමක් සිදු වීමට ඉඩ කඩක් ඇත.

එම කාර්යාංශය පෙන්වා දෙන්නේ, මෑත කාලීනව රජය විසින් විදේශ ගත වන කාන්තාවන් අඩු කිරීමට මෙවැනි විවිධ ක‍්‍රියාමාර්ගයන් ගෙන ඇති බවයි.

ඒ අනුව කාන්තාවන් විදේශගත වීමේ දී පවුල් පසුබිම් වාර්තාවන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීමත්, නීත්‍යානූකූල නොවන අයුරින් විදේශ ගත වන අය කෙරේහි නීති රීති දැඩිව ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව එම කාර්යාංශය පැවසයි.

මේ වන විට ඉහල ආදායම් ලැබෙන දේශීය මාර්ගයන් පිළිබද කාන්තාවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියේ දී ක‍්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය.

ගම් මට්ටමින් ඔවුන්ව දැනුවත් කිරීම දැනටමත් කාර්යාංශය මගින් වන බවත් එමෙන්ම නව රජය විසින් දින සියයේ වැඩ පිළිවෙල යටතේ විදේශ ගත වු විගමනික කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ආරම්භ කර ඇති වැඩපිළිවෙල යටතේ ලබා දෙන විශ්‍රාම වැටුප් ක‍්‍රමය, අනේවාසික ගිණුම් වෙනුවෙන් තවදුරටත් 2.5% පොලියක් එකතු කිරීම හා එම අයගේ පවුල් වෙනුවෙන් සුභසාධනය වෙනුවෙන් ගනු ලබන ක‍්‍රියා මාර්ග ද ඒ අතර ප‍්‍රධාන වන බව විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය පැවසිය.

Share this: