රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව නවීන තාක්ෂණ පහසුකම් වලින් සමන්විතයි

රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව නවීන තාක්ෂණ පහසුකම් වලින් සමන්විතයි

රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ආසියාවේ නවීන තාක්ෂණ හා විද්‍යාත්මක පහසුකම් වලින් යුතු ISO 17025ප්‍රමිතිය මත ගොඩ නැඟි තිබීම නිසා අද උසාවිවල නඩු කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය රස පරීක්ෂක වාර්තා කඩිනමින් හා කාර්යක්ෂමව ලබා දිමට හැකියාව ලැබී තිබීම අධිකරණ කටයුතු කාර්යක්ෂම වීමට බලපා ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කලේ රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ISO 17025 ජ්‍යාතන්තර ප්‍රමිතිය යටතේ එහි කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාගාර සමායෝජන මෘදුකාංග හඳුන්වාදීම විද්‍යාගාර ප්‍රතීතකරණය හා අධිකරණ ධූලක විද්‍යා පරීක්ෂණ මාර්ගෝපදේශන සංග්‍රහය එළිදැක්වීම වෙනුවෙන් පැවැති උත්සව අවස්ථාවේදීය.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා,

“මීට දශකයකට පමණ ඉහත කාලපරිච්ඡේදයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණවල නඩු ගොඩ ගැසීමේ ප්‍රවණතාවක් දක්නට තිබුණා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විදිහට අපිට තිබුණ ප්‍රධාන අභියෝගය වුනේ උසාවිවල නඩු කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තීන්දු තීරණ ගැනීමටයි. ඉන් ප්‍රධාන ඉලක්කය වුනේ මහජනතාවට වඩාත් පහසුවෙන් අධිකරණ කටයුතු වලට සහභාගී වීමට හැකි පහසුකම් වලින් යුත් ගොඩනැගිලි පද්ධතියක් ලබා දීමයි අද ශ්‍රී ලංකාවේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ උපරිම අධිකරණ සංකීර්ණය සිට දක්වා නවීන ගොඩනැගිලි වලඅධිකරණ කටයුතු සිදු කරනවා.

අධිකරණ කටයුතු කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සඳහා ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමා මානව සම්පත් සංවර්ධන අවශ්‍ය නිලධාරීන් සේවකයින් අධිකරණ කාර්යාලවලට ලබාදීමයි. ඒ සියල්ල වර්ථමානයේදි කාර්යක්ෂමව ඉටුකර තිබෙනවා. තුන්වැනි කාරණයතමා පොලිසිය, රස පරීක්ෂක වාර්තා ඇතුළු අධිකරණ කටයුතු වලට සහය වන අංශ කාර්යක්ෂම කිරීම ඒ කටයුතුත් අද වන විට ඉතාම හොඳින් සැලසුම් කර තිබෙනවා අපේ ඉලක්කය විය යුත්තේ මහජනතාවට අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳව තිබෙන විශ්වාසය හා ගෞරවය ඉතා ඉහළින් ආරක්ෂා දීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. ඒ සියල්ල නව රජයේ යහපාලන වැඩ සටහන යටතේ වඩාත් විශ්වාසයෙන් ඉටු කිරීම අපේ ඉලක්කය යි.

ISO 17025ජ්‍යාතන්තර ප්‍රමිතිය ලබා ගැනීමට මෙම දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කිරීම විශාල ජයග්‍රහනයක් එම ප්‍රමිතිය යටතේ නිකුත් කරන රස පරීක්ෂක වාර්තා ජ්‍යාතන්තර වශයෙන්ද ඉහල පිළිගැනීමක් තිබෙනවා. රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව කෙටි කාලපරිච්ඡේදයක් තුල ලබා ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ අලුතෙන් ලබාගත් විද්‍යාගාර සමායෝජන මාදුකාංග පද්ධතිය විද්‍යාගාර ප්‍රතීතකරණය (Accreditation) හා අධිකරණ ධූලක විද්‍යා පරීක්ෂණ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය මෙහි කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂමව ඉටු කර ගැනීම හොඳ වැඩ පිළිවෙලක් බව පැවසු අමාත්‍යවරයා වර්තමානයේ සමස්ථ අධිකරණ පද්ධතිය රටේ මහජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන් වෙනුවෙන් ස්වාධින ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කිරීමට මූලික අඩිතාලම නව රජය යටතේ ලබා දී තිබෙනවා.“ යනුවෙන් පැවසීය.

උපුටාගැනීම – කොළඹ, ලංකාපුවත්

Share this: