රශිප්‍රභා සංදීපනීගේ උපන්දිනයට ඇය රෝස කුමරියක් වෙයි!

රශිප්‍රභා සංදීපනීගේ උපන්දිනයට ඇය රෝස කුමරියක් වෙයි!

රශිප්‍රභා සංදීපනී පසුගිය දිනවල බොලිවුඩයේ රූගත කිරීම්වලට සහභාගී විය.

ඇයගේ උපන්දිනය දිනය යෙදී තිබීම නිමිත්තෙන් ඇය අපුරු ජායාරුප එකතුවක් නිකුත් කර තිබුණා.

එහිදී ඇය රෝස පැහැති ගවුමකින් සැරසී අපුරු ජායාරුප එකතුවක් ලබාගෙන තිබුණි.

Share this: