රවිගේන්අදත් සාක්ෂි ගනියි

රවිගේන්අදත් සාක්ෂි ගනියි

විදේශ මුදල් තොගයක් මෙරටට ගෙන ඒම සම්බන්ධයෙන්, විනිමය පාලන නීති උල්ලංඝණය කරා යැයි, චෝදනා එල්ල වී ඇති අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාට අදාළ නඩුවේ සාක්ෂි සටහන් කර ගැනීම ඊයේ තවදුරටත් සිදුකර තිබේ.

ඒ අනුව, විනිමය පාලක ලෙස කටයුතු කළ සරත් සිසිර කුමාර මහතා කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ සාක්ෂි ලබාදුන් බව සඳහන් කළේය.

තවද, විනිමය පනත උල්ලංඝණය කරමින් අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3කට අධික මුදලක් මෙරටට රැගෙන ඒම සම්බන්ධයෙන්, සරත් සිසිර කුමාර මහතාගෙන් සාක්ෂි සටහන් කර ගැනීම අද දින අවසන් කර තිබේ.

ඒ අනුව, සිද්ධියට අදාළ නඩුව ලබන 02 වැනිදා යළි කැඳවීමට නියම කර ඇත.

Share this: