රනිල් ඊජිප්තුවේ සිටම කන්දකාඩු සිද්ධිය ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි!

රනිල් ඊජිප්තුවේ සිටම කන්දකාඩු සිද්ධිය ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි!

11/06 වන දින කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය තුළ හටගෙන ඇති ගැටුම සම්බන්ධයෙන් තමන් වෙත වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ඊජිප්තුවේ සිට දැනුම් දී ඇත.

ජනාධිපතිවරයා නැවත මෙවැනි සිදුවීම් ඇති නොවීමට වගබලා ගන්නා ලෙසද දුරකථනය ඔස්සේ අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු අමාත්‍යවරයා අමතා උපදෙස් ලබා දී ඇත.

කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය මෙම ගැටුම රැදවියන් දෙපිරිසක් අතර ඇති වූ එකක් වන අතර මෙම ගැටුම අතරතුර රැදවියන් සියයක් පමණ පලාගොස් ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.

Share this: