රන්ජන් වැසිකිළි පුටුවක් ඉල්ලයි

රන්ජන් වැසිකිළි පුටුවක් ඉල්ලයි

තමන්ට මෙට්ටයක්, මේසයක් හා වැසිකිළි පුටුවක් ලබාදෙන ලෙස මැගසින් බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින මන්ත්‍රි රන්ජන් රාමනායක මහතා වැලිකඩ බන්ධනාගාර රෝහලෙන් ඉල්ලා ඇති නමුත් රෝහල් බලධාරීන් ඊට අනුමැතිය ලබාදී නොමැති බව වාර්තා වනවා.

රාමනායක මහතා කිසිදු රෝගී තත්ත්වයකින් නොපෙළෙන බවට ඔහු පරීක්ෂා කළ වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කර ඇති බැවින් ඔහුට එකී උපකරණ ලබාගැනීමට අනුමැතිය හිමිව නැති බවද රෝහල් ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළා.

නිදා ගැනීමට යෑමේදී හා කැසිකිළි කටයුතු සඳහා යෑමේදී තමා අපහසුතාවන්ට පත්වන බැවින් තමන්ට ඉහත කී භාණ්ඩ ලබාදෙන ලෙසට ඔහු මැගසින් බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයා මඟින් එම රෝහල් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා ඇති බවද අනාවරණය වනවා.

Share this: